ฉบับที่ 7 พิธีวางศิลากฤษ
 
ฉบับที่ 5 การมอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชน ต.ลำไทร
 
ฉบับที่ 3 SAPPE ร่วมส่งมอบศาลาที่นั่งขนาดใหญ่ให้แก่ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลลำลูกกา
 
ฉบับที่ 1 งานทอดผ้าป่า เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลลำไทร
 
ฉบับที่ 8 มอบเครื่องดื่ม M-150
 
ฉบับที่ 6 วันงดสูบบุหรี่โลก
 
ฉบับที่ 4 งานทอดผ้าป่า สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์สุขภาพตำบลลำไทร
 
ฉบับที่ 2 นิเทศงานระดับจังหวัดปทุมธานี