ประกาศรับสมัครงาน โรงพยาบาลลำลูกกา
ประกาศรับสมัครงานการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลลำลูกกา ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานที่งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน) 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยทันตกรรม (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานทันตกรรม) 1 ตำแหน่ง อัตราจ้าง รายวันๆ 330 บาท